ֳ.

!
.
!
,
.
!
.
, .
!
.
!
.
!
, , ,
ͳ , .
, .
!
.
, ,
.
!
.
!
.
!
.
, .
.
ͳ ,
.
,
.
,

,
.
.

.


˳

,
, ,

.
, ,
,
,
,
,
.
,
,

,
.
,


.

,
,.

, ,
, , ,
.

.
.
, ,

.


,
볢 .

,
, ,
,

.
,
,
᳢ ,

, .


,
.