Юля Цімафеева. Лірычны верш

Я маўчу,
я пустая, бы флейта,
скаваная прыгажосцю
сваёй застылай формы.
Бліскучая, але халодная,
безуважная, уперылася
ў свет чорнымі дзіркамі,
быццам вачніцамі,
дзе схаваны нават не пагляд,
а толькі магчымасць пагляду.
Я ляжу так доўга,
што ўжо забылася,
навошта я тут
і што я магу, і чаго
не змагчы мне ніколі.
Усё аднолькава недасяжна,
бо нават іскра жадання
не ўспыхне ў пустэчы і цемры
майго нутра.

Ты бярэш мяне ў рукі,
ты кранаеш мяне вуснамі,
ты праводзіш мяккімі пальцамі
па маім бліскучым і гладкім целе
і ўпускаеш сваё гарачае дыханне
ў маё лона.
І я не магу стрымаць
музыку, што раптам вырываецца вонкі,
музыку, што твае дотыкі, твае пацалункі,
тваё пачуццё абудзілі ў маёй сярэдзіне.

І я пяю.
І туруе са мною сусвет.
І ты занураешся ў музыку, што нас злучае,
і ўжо не бачыш розніцы
паміж мной і сабой.
Мы разам
сплываем па цячэнні часу
да самага гарызонту,
зліўшыся ў адно.

Раптам нешта здараецца, укліньваецца
ці твая фальшывая нота, ці мая,
абуджае,
разрывае нашу злітную плынь
на цябе і мяне.
Я стамілася,
гэтай музыкі стала зашмат,
і гарызонт зрабіўся тым,
чым заўсёды і быў –
далёкай, недасяжнаю марай.
Я адлучаю свае вусны
ад твайго бліскучага цела
і кладу цябе там,
дзе знайшоў мяне некалі ты.